Informácie o spracúvaní osobných údajov

Kids reading

RSNET s.r.o. rešpektuje súkromie a právo na ochranu osobných údajov všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami.

 

Je pre nás dôležité, aby ste rozumeli, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo a ako to robíme a aké sú Vaše práva.

Dokumenty na stiahnutie:

Ak ste, alebo plánujete byť našim zákazníkom, partnerom alebo zamestnancom, oboznámte sa s informáciami, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Zodpovedná osoba GDPR

Na spracúvanie osobných údajov v spoločnosti RSNET s.r.o. dohliada zodpovedná osoba (DPO – Data Protection Officer), na ktorú sa v prípade potreby môžete obrátiť:

telefonicky: +421 911 618 178

e-mailom: dpo@rsnet.sk