ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

LEVONET s.r.o.
Nám. Majstra Pavla 38,
054 01 Levoča,

Otváracie hodiny v pracovné dni: 9:00 – 17:00

Zákaznícka linka:  053/321 11 32
(dostupná v pracovné dni od 09:00 do 17:00, mimo pracovné hodiny záznamník)

SÍDLO SPOLOČNOSTI

LEVONET s.r.o.
Námestie Majstra Pavla 38
054 01 Levoča
IČO: 36480983
DIČ: 2020035908
IČ DPH: 2020035908
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložla číslo: 15951/V

BANKOVÉ SPOJENIA
VÚB BANKA
Číslo účtu: 2478119253/0200
Číslo účtu v tvare IBAN: SK77 0200 0000 0024 7811 9253
SWIFT: SUBASKBX

TATRA BANKA
Číslo účtu: 2624381429/1100
Číslo účtu v tvare IBAN: SK73 1100 0000 0026 2438 1429
SWIFT: TATRSKBX

KONTAKTUJTE NÁS

Nebojte sa prejsť od konkurencie.

Už ta nebavia neustále výpadky, pomalý internet, neprofesionálna starostlivosto zákazníka? Tak sa zbal a prejdi k nám. S výpovedou ti pomôžu naši pracovníci. Do konca doby viazanosti u tvojho starého dodávatela ti dáme naše služby zadarmo. Radi ta privítame medzi nami.